Γενικά

Κοινωνικό μέρισμα: Οι απόλυτα κερδισμένοι και οι κρυφές παγίδες

Το 66% του κοινωνικού μερίσματος, ήτοι 115 εκατ. ευρώ θα λάβουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις 27 έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί, με έναν μακροχρόνια άνεργο γονέα και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αν και αυτή η πληθυσμιακή ομάδα…


Το 66% του κοινωνικού μερίσματος, ήτοι 115 εκατ. ευρώθα λάβουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις27 έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί, με έναν μακροχρόνια άνεργο γονέα και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αν και αυτή η πληθυσμιακή ομάδα είναι η μεγάλη κερδισμένη της έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης, ωστόσο υπάρχουνπεριουσιακά κριτήριαπου μπορούν να «κόψουν» χιλιάδες δικαιούχους από τις λίστες των επιλέξιμων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου και από τις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος των 700 ευρώ ανά οικογένεια, η οποία θα ολοκληρωθεί στην προαναφερθείσα ημερομηνία. 

Συνολικά250.000 νοικοκυριά με 953.000 μέλη θα λάβουν 175 εκατ. ευρώμε τη μορφή κοινωνικού μερίσματος ύψους700 ευρώ.

Το κοινωνικό μέρισμα, θα είναιαφορολόγητο και ακατάσχετοστα χέρια τον Δημοσίου ή τρίτων, δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο υπόλοιπο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το 66% του μερίσματος θα διανεμηθεί σε 163.778 οικογένειεςστις οποίες τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι άνεργος για περισσότερους από 12 μήνες, με τουλάχιστον ανήλικο παιδί και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.Το 16% του κοινωνικού μερίσματος θα δοθεί σε 40.927 οικογένειεςπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι για λιγότερο από12 μήνες, έχουν ένα ανήλικο τέκνο και έχουν φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Το 10% περίπου του μερίσματος θα κατευθυνθεί σε 25.632 οικογένειεςμε εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρίες έως 24 ετών, που είναι δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος,ενώ το 8% του μερίσματος θα διοχετευθεί σε 19.140 πολύτεκνεςοικογένειες με 4 τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις έτους 2019, έως 20.000 ευρώ.

Πηγή