Γενικά

«Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας»: Τι αλλάζει στην κυκλοφορία αυτοκινήτων στο κέντρο

Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα με «τσουχτερό» πρόστιμο τίθεται σε ισχύ στα μέσα Ιουνίου και για ένα τρίμηνο -με δυνατότητα επέκτασης ακόμη τριών μηνών- σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε. Παρότι η ΚΥΑ έχει τίτλο «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση…

Περιορισμός κυκλοφορίαςοχημάτωνστο κέντρο τηςΑθήναςκαι μάλιστα με «τσουχτερό» πρόστιμο τίθεται σε ισχύ στα μέσα Ιουνίου και για ένατρίμηνο-με δυνατότητα επέκτασης ακόμη τριών μηνών- σύμφωνα μεΚοινή ΥπουργικήΑπόφαση(ΚΥΑ) πουεκδόθηκε.

Παρότι η ΚΥΑ έχει τίτλο «Επιβολήπροσωρινώνκυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid – 19», ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αποσαφηνίζει πως η εν λόγωαπόφασησχετίζεται με τον «ΜεγάλοΠερίπατο» της πρωτεύουσας.

«Πρόκειταιγια τηνπιλοτική εφαρμογήτης παρέμβασης του Μεγάλου Περιπάτου, που επισπεύδεται και υλοποιείται άμεσα λόγω της πανδημίας και τίθεται σε διαβούλευση στην πράξη, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξουν προσαρμογές» τονίζει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, υπογραμμίζοντας πως η ΚΥΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της πρόσφατης, ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Στόχοι, όπως τονίζεται, είναι η απελευθέρωση και απόδοση50επιπλέονστρεμμάτωνδημόσιουχώρου στους πολίτες για τη διασφάλιση τωνκοινωνικών αποστάσεων, ηαποσυμφόρησητων μέσων μαζικής μεταφοράς και η αύξηση της συχνότητας λεωφορείων λόγω ταχύτερης κυκλοφορίας στις λεωφορειολωρίδες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βασίζονται σε μελέτη τουΕθνικού ΜετσόβιουΠολυτεχνείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

1 of 6

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

2 of 6

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

3 of 6

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

4 of 6

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

5 of 6

6 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας

6 of 6

Η παρέμβαση θα ξεκινήσει ναυλοποιείταισταδιακά από τα μέσα Ιουνίου, με μια σειρά ήπιων και προσωρινών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί.

Ο περιορισμός εφαρμόζεται στηνΠλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούςΜητροπόλεως – Ερμού – Αθηνάς – Σταδίου – Μητροπόλεωςκαι στο τμήμα της οδούΕρμούαπό την οδόΑθηνάςως την οδό Αγ. Ασωμάτων.

Η οδός Σταδίου παραμένει σεκυκλοφορίαστο σύνολό της.

Ποιοι θα εξαιρούνται

Ο περιορισμός της παρ. 1δεν καταλαμβάνειμέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Επίσης, από τα μέτρα της παρ. 1εξαιρούνται: α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής της παρούσας, β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες χώρους στάθμευσης, γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση, δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

1 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

2 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

3 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

4 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

5 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

6 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

7 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

8 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

9 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

10 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

11 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

12 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

13 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

14 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

15 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

16 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

17 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

18 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

19 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

20 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

21 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

22 of 23

23 Photos:Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ΙΙ

23 of 23

Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β), ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του τηναστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το αποδεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α) και β) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Επισημαίνεται ακόμα ότι για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Όλγας, Ηρώδου Αττικού και Σταδίου (από την οδό Καραγιώργη Σερβίας έως την οδό Μητροπόλεως).

Πρόστιμο 150 ευρώ στους παραβάτες

Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενωνδιοικητικών κυρώσεωνείναι η Δημοτική Αστυνομία. 

Στους οδηγούς των οχημάτων που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη της ανωτέρω αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει,διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώγια κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενεςποινικές κυρώσεις.

Πόσο θα ισχύσει

Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν γιαχρονικό διάστημα τριών μηνώναπό τη δημοσίευσή της.

Δίδεται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις μήνες, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ

Πηγή