Γενικά Ελλάδα

Να πως ΔΕΝΟΥΝ όλα: Το ΚΡΥΦΟ ΜΗΝΥΜΑ – ΣΟΚ στο ΛΟΓΟΤΥΠΟ του JUMBO!

Ελλάδα


Δεν πάει ο νους σας με τίποτα στο τι κρύβει το λογότυπο του Jumbo…


ΔΕΙΤΕ το κρυφό μήνυμα είναι λοιπόν…

JU – Από την λέξη Just …

M – Από την λέξη Members . . .

B – Από την λέξη Best . . .

O – Από την λέξη Offers . . .

Όλο μαζί… Just Members Best Offers . . .

Δηλαδή «Απλά οι καλύτερες προσφορές για τα μέλη » . . .

Πηγή:

olagossip.gr