Γενικά

Πότε θα αναρτηθούν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας

1,2 . 22 1.380 . web banking , 12 . , . 100% . : – , / – , .. – 0 30 31 . 31/12/2019 2020, .. 1.929 , .

1,2 . 22 1.380 . web banking , 12 .
, . 100% . :
– , /
– , ..
– 0 30
31 . 31/12/2019 2020, .. 1.929 , .
Πηγή