Γενικά Ελλάδα

Μέχρι τώρα τα έλεγες λάθος: Ονόματα από δημοφιλείς μάρκες που σίγουρα δεν λες σωστά!

ΕλλάδαΗ αλήθεια είναι πως αρκετές φορές, ανάλογα και με το άκουσμα μιας ξένης λέξης, την προφέρουμε με έναν δικό μας τρόπο. Αυτός ο λάθος τρόπος εξαπλώνεται στόμα με στόμα και κάπως έτσι περνά στην καθημερινότητά μας.

Πάμε να δούμε μια σειρά από δημοφιλή brand names, που σε όλο τον κόσμο τείνουν προφέρονται λάθος

Adidas: Στην Ελλάδα πάντως το προφέρουμε σωστά (Aah-dee-das), εν αντιθέσει με το «uh-deed-das» που συναντά κανείς αλλού

Porsche: Το λέμε «Πόρσε» ενώ είναι «Por-Shaa»

Hoegaarden: Δεν είναι «Ho-Garden» αλλά «Hoo-Gardern»

Sega: Κι όμως, δεν είναι «Σέγκα» ή «Say-ga», αλλά «See-ga»

Stella Artois: Στην Ελλάδα το λέμε καλά (Στέλλα Αρτουά)

Amazon: «Ama-Zun» (Δηλαδή Άμαζουν) αντί για «Ama-Zohn»

Lamborghini: «Lambor-Gee-Nee» αντί για «Lambor-Ginni»

Volkswagen: «Foaks-Vaa-Gun» αντί για «Volks-wagon» ή «Φολκσβάγκεν» όπως είναι το «ελληπρεπέστερο».

Avon: «A-one» αντί για «A-vawn».

Del Monte: «Del Mon-tay» αντί «Del Mont»

Schwarzkopf: «Shwartz-kof» αντί για «Swwartz-cop»

VanHeusen: «Van Hew-son» αντί για «Van Hoo-sen»

TAGHeuer: «Tag Hew-Air» αντί για «Taag Hoy-yer»

NIKE : Nai- key αντί για Νaik

GIVENCHY : Jhee-Von-Shee αντί για Gi-ven-chee

Hermes: Air-mez αντί του λάθους Her-mees

Christian Dior : το σωστό είναι Kris-cheen Dee-or αντί του Kris-tian Die-or

Louis Vuitton : Loo-ee We-taahn αντί του Loo-is Vee-ton

Yves Saint Lauren: Eve San Lo-Ron αντί Ves Saint Lau-rent

Chevrolet: Shev-ro-ley αντί Shev-ro-let

Renault : Re-No αντί Re-nault

Vercace: Ver-saa-chi αντί του Ver-saa-kay

Adobe: Uh-doe-be αντί του A-dobe

Benetton: Bene-tawn αντί Ben-e-ten

Asus: A-seuss αντί του A-Soos

Hyundai : Hun-Day αντί του Hyoon-die

Samsung : Sam -Song αντί Sam-Sung