Γενικά Ελλάδα

ΝΟΜΟΣ ΣΟΚ – Μας απαγορεύουν να βάζουμε την ελληνική σημαία στα μπαλκόνια μας…

ΕλλάδαΜε σχετικό νόμο  απαγορεύεται η ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας…
στις οικίες μας. Πιο συγκεκριμένα με τον νόμο
851/1978 Αρ.2 παρ. 2α  η Εθνική Σημαία δύναται να επαίρεται:

Κατά την… διάρκεια Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών εις οικείας, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

Στην παράγραφο ένα του ιδίου άρθρου αναφέρει “ότι βάση νόμου η Σημαία παραμένει καθ’ εκάστην ογδόης πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου σε κυβερνητικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτήρια και μονάδες στρατού.”

Το άρθρο 3 τέλος αναφέρει για το «υποχρεωτικό της ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας σε δημόσια ή μη κτήρια κατά τας δημόσιας εορτάς και κατά τας επισήμους τελετάς.»

Βέβαια υπάρχουν και οι ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες οι οποίες είναι, κράτηση μέχρι δύο μηνών, ή προστίμου ή και τα δύο προηγούμενα.

ΠΗΓΗ: tro-ma-ktiko.blogspot.gr


Αφήστε ένα σχόλιο