Γενικά Παράξενα

Πορίσματα – σοκ των επιθεωρητών Υγείας: Εμφιαλωμένο νερό από ακάθαρτα εργοστάσια εμφιάλωσης

Παράξεναoth-nw-henniez-fact-hr-620x330

Στον εισαγγελέα στέλνουν οι Επιθεωρητές Υγείας δύο εργοστάσια εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού που εδρεύουν στην Κρήτη και την Ήπειρο…
 καθώς μετά από επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσαν ότι εμφιαλώνουν νερό χωρίς να τηρoύν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής εντός των εργοστασίων, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα του παρεχόμενου στο κοινό εμφιαλωμένου νερού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.

Στα πορίσματά τους,που αποκαλύπτει το newpost.gr ,οι Επιθεωρητές Υγείας,οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες σαρωτικούς ελέγχους σε πολλά εμφιαλωτήρια νερού σε όλη τη χώρα, επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, για τα δύο εργοστάσια εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού ότι:

*Δεν διαθέτουν απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων

*Στο ένα από τα δύο δεν υπάρχει Υδρογεωλογική μελέτη της πηγής υδροληψίας η οποία να αποτυπώνει την υπόγεια ροή του νερού και τους πιθανούς κινδύνους ρύπανσης από το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.

*Δεν υπάρχει οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων.

*Στο ένα από τα εργοστάσια ο χώρος των αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού ήταν ακάθαρτος, όπως και η αποθήκη ετοίμων προιόντων, με κινδύνους επιμόλυνσης των προιόντων της επιχείρησης.

*Οι εργαζόμενοι δεν διέθεταν βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

*Το ένα από τα δύο εργοστάσια δεν διέθετε πλήρη χημική εξέταση σε δείγματα προιόντων.

*Το έτερο εργοστάσιο δεν διέθετε στο χώρο εμφιάλωσης σύστημα κατάλληλης επεξεργασίας (φίλτρανση)του αέρα για την κατακράτηση της σκόνης και των μικροοργανισμών ώστε να εξασφαλίζεται ένα πρακτικά στείρο περιβάλλον.

*Ο περιβάλλον χώρος των εργοστασίων ήταν ρυπαρός και ακατάστατος.

*Ο χώρος της αποθήκης ,σε ένα από τα εργοστάσια,δεν ήταν κατασκευασμένος από λείο και αδιαπότιστο υλικό με αποτέλεσμα να διευκολύνεται τυχόν είσοδος τρωκτικών η εντόμων υγειονομικής σημασίας.