Γενικά Οικονομία

ΠΡΟΣΟΧΗ – Capital controls: Δείτε τι αλλάζει

Οικονομίαcapitalcontrols1512016

Μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά την «χαλάρωση» των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες (capital controls) φέρνει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Τσακαλώτου, στο εξής θα επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών από επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

«Επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84)», επισημαίνεται στο κείμενο της απόφασης που έλαβε ο υπουργός Οικονομικών

Ποιοι Οργανισμοί «γλιτώνουν» τα capital controls

Σύμφωνα, πάντα, με την απόφαση του κ. Τσακαλώτου, ανοίγει και ο αριθμός των φορέων (Οργανισμοί, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα) που δεν θα υπάγονται στο καθεστώς περιορισμών βάσει των capital controls.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

• Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (‘Black Sea Trade and Development Bank’),
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (‘European Bank for Reconstruction and Development’),
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (‘European Investment Bank’),
• Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ) (‘European Centre for the development of vocational training – CE.DE.FOP’),
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘E.N.I.S.A.’)
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (‘F.A.O.’)
• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών – μελών της ΕΕ (‘FRONTEX’)
• Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (‘I.M.F.’),
• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (‘E.P.L.O.’),
• Η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (‘U.N.E.P. – Μ.Α.Ρ.)
• Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (‘U.N.H.C.R.’)
• Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (‘U.N.D.P.’)
• Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (‘W.H.O.’)
• Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Ί.Ο.Μ.’),
• Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (‘I.L.O.’),
• Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (‘I.F.C.’),
• Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (‘C.E.B.’) καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές.