Γενικά Οικονομία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Έρχεται ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ…

ΟικονομίαSYNTAXEIS

Που θα φτάσει αυτή η κατάσταση;;

Το νέο μνημόνιο και η εφαρμογή του, πέραν των προφανών και καθημερινών δυσκολιών που έχει φέρει στη ζωή μας ( μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις κλπ ), «κρύβει» και αρκετά ακόμη «μυστικά», για τα οποία καλό θα ήταν να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε. Ένα από αυτά είναι και η εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα αναβαθμισθούν ενεργειακά χιλιάδες «σπάταλα» κτίρια του Δημοσίου νοσοκομεία, σχολεία, κολυμβητήρια, δημοτικά ακίνητα, αντλιοστάσια, ηλεκτροφωτισμός οδών κ.λπ.

Το μέτρο που αφορά μαζικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων έχει να κάνει με την εγκατάσταση μετρητών θερμίδων. Συγκεκριμένα γίνεται υποχρεωτική καθιέρωση από το 2016 η εγκατάσταση θερμιδομετρητών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που έχουν κεντρική θέρμανση και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετρητών θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα.

Συγκεκριμένα, σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά ατομικοί μετρητές κατανάλωσης ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή για ζεστό νερό, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.

Αν η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική, τότε πρέπει να εγκατασταθούν ατομικοί κατανεμητές κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός και αν η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερμότητας δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές, οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας.

Τα παραπάνω σημαίνουν νέα επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ωστόσο οι δαπάνες για την εγκατάσταση των μετρητών αυτών, μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες δηλαδή να επιδοτηθούν μέσα από κοινοτικά προγράμματα.


Αφήστε ένα σχόλιο