Γενικά Οικονομία

ΣΟΚ! ΕΠΙΣΗΜΟ EMAIL από ALPHA BANK για ασφάλεια και ΚΟΥΡΕΜΑ καταθέσεων!

Οικονομία


Ένα μήνυμα με ιδιαίτερη σημασία έστειλε η Alpha Bank σε όλους τους καταθέτες της μέσω του e-banking.

Το μήνυμα αφορά στην εγγύηση καταθέσεων και επενδύσεων σε περίπτωση κουρέματος.

Δείτε το μήνυμα της Alpha Bank για τις καταθέσεις:

Η παραπομπή οδηγεί σε ένα έντυπο με τίτλο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει:

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων

Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το:
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

Όριο κάλυψης:
100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης

Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:
Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της Ε.Ε.

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):
Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά

Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος:
7 εργάσιμες ημέρες

Νόμισμα της αποζημίωσης:
Ευρώ

Επικοινωνία:
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)

Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση: Αμερικής 6- Β όροφος
Αθήνα, T.K. 10671
Τηλ: 30 210 363 9933, 30 210 363 8339
Fax: 30 210 363 5582
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.teke.gr