Γενικά Παράξενα

ΘΑΥΜΑ: Παρουσιάστηκε σε παιδάκι ο Χριστός

Παράξενα48

Σε ένα χωρίο στη Γεωργία  παρουσιάστηκε ο Χριστός μας μπροστά σε ένα παιδάκι. ο χριστός του είπε αγαπάω όλα τα παιδιά του κόσμου και σε επέλεξα.

το παιδάκι συγκλονίστηκε και διηγήθηκε ότι του συνέβη στην οικογένεια του και στους γείτονες.
πηγαίνοντας σπίτι του πρόσεξε ότι η εικόνα του χριστού έσταζε μύρο. στο σπίτι του παιδιού κατέφθασαν ιερείς οπού προσεύχονταν για το θαύμα που είχαν ζήσει.

η εικόνα του χριστού συνέχισε να μυροβλιζει και αμέσως μετά είδαν έκπληκτοι και την εικόνα της πανάγιας και του άγιου Γαβριήλ να στάζουν μύρο επίσης. κόσμος πολύς κατέφθασε στο σπίτι της οικογένειας για να βιώσουν και εκείνοι το θαύμα. πολλοί διηγούνται ότι θεραπεύτηκαν από μεγάλες αρρώστιες.

οι γονείς του παιδιού παροτρύνουν όλο τον κόσμο να πηγαίνει στην εκκλησία και να πιστεύουν στο χριστό. το παιδάκι που επιλέχτηκε ευλογεί όλους τους ανθρώπους που επισκέπτονται το σπίτι του με μύρο..