Γενικά Οικονομία

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ οι ζημιές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ειδομένη

Οικονομία19

Ο αποκλεισμός του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ειδομένη και οι… καθιζήσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, μόνο την περσινή χρονιά στοίχισαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ!

Η εταιρεία μπορεί να παραμένει σε τροχιά κερδοφορίας, ωστόσο και την τρέχουσα χρονιά τα έσοδά της αναμένονται μειωμένα τουλάχιστον κατά 2,2 εκατ. ευρώ, λόγω των νέων πολυήμερων καταλήψεων στην περιοχή της Ειδομένης.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη χρήση του 2015, οι συνολικές απώλειες λόγω του αποκλεισμού των σιδηροδρομικών γραμμών στα σύνορα με τα Σκόπια θα φτάσουν στα 5,7 εκατ. ευρώ!

Το 2015 ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των 50 εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών) ανήλθε στα 125,2 εκατ. ευρώ, έναντι 140,8 εκατ. ευρώ το 2014. Χωρίς τις επιδοτήσεις, ο κύκλος εργασιών ήταν 68,7 εκατ. ευρώ, έναντι 77,9 εκατ. ευρώ το 2014 (μείωση 11,8%).

Τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τα εμπορεύματα έφτασαν στα 14 εκατ. ευρώ (βρίσκονται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια) και από τους επιβάτες στα 53,7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, τα κέρδη μετά φόρων για την περσινή χρονιά ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,11 εκατ. ευρώ το 2014.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η αδυναμία εξασφάλισης της κυκλοφορίας των εμπορικών αμαξοστοιχιών μέσω του συνοριακού σημείου Ειδομένης-Γευγελή, λόγω της κατάληψης (από τις 19.11.2015 και μέχρι τις 11.12.2015) της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της Ειδομένης, από πρόσφυγες-οικονομικούς μετανάστες, προκάλεσε οικονομική ζημία η οποία εκτιμάται στα 2 εκατ. ευρώ».

Επίσης, «η αποκοπή της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, από τις 28.03.2015 μέχρι τις 24.04.2015, λόγω του γεωλογικού φαινομένου της καθίζησης του εδάφους στην περιοχή Πρόχωμα (μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Γέφυρας και Καστανά), επέφερε οικονομική ζημία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ».

Για τη φετινή χρονιά, εκτιμάται ότι ο αποκλεισμός από πρόσφυγες-οικονομικούς μετανάστες της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της Ειδομένης, θα προκαλέσει νέα οικονομική ζημιά η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο προγραμματισμός δράσης της εταιρείας για το 2016, όπως αναφέρει η διοίκηση, έχει ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση των εσόδων, μέσω αύξησης του μεριδίου που κατέχει η εταιρεία στο χώρο των μεταφορών, τόσο στις επιβατικές, όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές.

Επίσης, η διοίκηση της εταιρείας κάνει λόγο για:

– Ανάπτυξη της υφιστάμενης ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων επιβατικών μεταφορών (μείωση των κινδύνων από ατυχήματα με άμεσο κοινωνικό και οικονομικό όφελος και ελαχιστοποίηση των ζημιών σε εγκαταστάσεις και συγκοινωνιακό υλικό λόγω ατυχημάτων ή κακόβουλων ενεργειών).
– Επέκταση των δρομολογίων του προαστιακού δικτύου και των λοιπών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.
– Παροχή υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλού επιπέδου και αύξηση μεριδίου αγοράς (προσφορά αξιόπιστων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την παροχή διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών).
– Παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών υψηλού επιπέδου και αύξηση του μεριδίου αγοράς (αύξηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα παρέχονται ενοποιημένα στο πλαίσιο συνεργασιών, αύξηση όγκου μεταφορικού έργου με αξιοποίηση ευκαιριών και υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες).
– Ανάπτυξη της υφιστάμενης ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων εμπορευματικών μεταφορών.
– Επιτάχυνση της ανάπτυξης των διασυνδεδεμένων μεταφορών, των σιδηροδρομικών δικτύων, των συνδυασμένων υπηρεσιών και των διαβαλκανικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών.


Αφήστε ένα σχόλιο