Γενικά Ελλάδα

ΡΕ ΗΜΑΡΤΟΝ ΡΕ! Δε θα πιστέψετε τι ΕΡΙΞΑΝ στο ΠΑΓΚΑΡΙ για να μην…

Ελλάδα


Ιερέας στην Ήπειρο, ανοίγοντας το παγκάρι, βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη…
Βρήκε μέσα σε αυτό αρκετές μεταλλικές ροδέλες, αυτές που χρησιμοποιούνται για το κάρφωμα με πρόκες. Κάποιοι ενορίτες βρέθηκαν, φαίνεται, σε αδυναμία να ρίξουν τον οβολό τους στο παγκάρι και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο, ώστε οι άλλοι να βλέπουν ό,τι κάτι ρίχνουν μέσα σε αυτό.